CÁC KHÁCH HÀNG CHIẾN LƯỢC CỦA NHỰA TÂN PHÚ


Hotline

 (Tổng đài)

(028) 38609003

(028) 38609340

 

(Phòng kinh doanh)

(028) 38609801

 Search


Chứng khoán TPP
Thị trường


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG


Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 (21/03/2016)

 

TPP: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (MCK: TPP).

 • Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú
 • Trụ sở chính: 314 Luỹ Bán Bích, P.Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 08 8 609 003
 • Fax: 08 8 608 622
 • Tên chứng khoán Cổ phiếu CTCP Nhựa Tân Phú
 • Mã chứng khoán: TPP
 • Mã ISIN: VN000000TPP0
 • Mệnh giá: 10,000 đồng
 • Sàn giao dịch: HNX
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2015
 • Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
 • Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 • Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/05/2015 (cụ thể sẽ thông báo theo giấy mời)
 • Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Nhựa Tân Phú, số 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.
 • Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời họp.

 

Các Đại hội Cổ đông khác

[27/02/2018] THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018.

Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách tham dự họp Đại hội đồng cổ đông ...

Chi tiết

[01/03/2017] BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Chi tiết xin vào đường link dưới đây Trân trọng /docs/files/NQ_BB_DHDCD_THUONG_NIEN_NAM_2017.pdf

Chi tiết

[24/02/2017] TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT NGÀY 24/2/2017

Chi tiết gui lòng xem file đính kèm 1/http://www.tanphuplastic.com/docs/files//TAI_LIEU_DHDCD_2017-CAP_NHAT_24.02.17.pdf ...

Chi tiết

[18/02/2017] THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 28/02/2017. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Trân trọng ...

Chi tiết

[24/03/2016] Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Vui lòng xem file đính kèm ...

Chi tiết

[21/03/2016] Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Vui lòng xem file đính kèm ...

Chi tiết

[21/03/2016] Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Vui lòng xem file đính kèm ...

Chi tiết

[21/03/2016] Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Vui lòng xem file đính kèm ...

Chi tiết

[21/03/2016] Thông báo kết thúc nhiệm kì Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 2010 - 2014

Thông báo kết thúc nhiệm kì Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 2010 - 2014 Vui lòng xem file đính kèm ...

Chi tiết

[21/03/2016] Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Vui lòng xem file đính kèm ...

Chi tiết

[21/03/2016] Biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015

Biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 Vui lòng xem file đính kèm ...

Chi tiết

[21/03/2016] Tài liêu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Tài liêu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Xin vui lòng xem file đính kèm ...

Chi tiết


1-12/19 items, total 2 page(s)

topprintemail

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ
314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM.
Điện thoại: (028) 38609003 - 38609340 - 38654133;    
Fax: (028) 38607622
Email: taplast@tanphuplastic.com.vn 
Website: www.tanphuplastic.com 
CHI NHÁNH CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ TẠI TP.HCM
Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM. 
Điện thoại: (028) 38 606 573
Fax: (028) 39 733 419
CHI NHÁNH CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ TẠI LONG AN
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ (Lô C16),
Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. 
Điện thoại: (0272) 381 7076 – 381 7077 – 381 7078    
Fax: (0272) 381 7079
 
CHI NHÁNH CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ TẠI BẮC NINH
Địa chỉ: Cụm CN Xuân Lâm, xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0222) 3791 689
Fax: (0222) 3791 600
 

Total

5638468

Today

822

Online

18

    © Copyright 2004-2018 by Tan Phu Plastic :.®. All rights reserved.

Web Design by thietkeviet.com