CÁC KHÁCH HÀNG CHIẾN LƯỢC CỦA NHỰA TÂN PHÚ


Hotline

 (Tổng đài)

(028) 38609003

(028) 38609340

 

(Phòng kinh doanh)

(028) 38609801

 Search


Chứng khoán TPP
Thị trường


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG


Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 (21/03/2016)

 

TPP: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (MCK: TPP).

 • Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú
 • Trụ sở chính: 314 Luỹ Bán Bích, P.Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 08 8 609 003
 • Fax: 08 8 608 622
 • Tên chứng khoán Cổ phiếu CTCP Nhựa Tân Phú
 • Mã chứng khoán: TPP
 • Mã ISIN: VN000000TPP0
 • Mệnh giá: 10,000 đồng
 • Sàn giao dịch: HNX
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2015
 • Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
 • Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 • Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/05/2015 (cụ thể sẽ thông báo theo giấy mời)
 • Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Nhựa Tân Phú, số 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.
 • Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời họp.

 

Các Đại hội Cổ đông khác

[12/06/2018] NGHỊ QUYẾT HĐQT THAY ĐỔI NHÂN SỰ CẤP CAO

Nghị quyết HĐQT thay đổi nhân sự cấp cao và quyết định bổ nhiệm TGĐ, chi tiết vui lòng xem file đính kèm: ...

Chi tiết

[25/05/2018] NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA HỒ SƠ CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

Kính gửi Quý Cổ đông: Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú xin gửi đến quý cổ đông Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán ...

Chi tiết

[16/04/2018] BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Báo cáo thường niên năm 2017, chi tiết vui lòng xem file đính kèm. http://www.tanphuplastic.com/docs/files//BAO-CAO-THUONG-NIEN-TPP-2017.pdf

Chi tiết

[08/04/2018] NGHỊ QUYẾT-BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 VÀ CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú xin gửi đến Quý Cổ dông Nghị quyết-Biên bản Đại hội ĐCĐ năm 2018 và ...

Chi tiết

[04/04/2018] TÀI LIỆU ĐẠI HỘI HĐCĐ NĂM 2018 UPDATE NGÀY 04/04/2018

Tài liệu đại hội HĐCĐ năm 2018 update ngày 04/04/2018 : 1.Tài liệu sử dụng tại Đại hội ...

Chi tiết

[30/03/2018] BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH TẠI ĐHCĐ NĂM 2018

Báo cáo ban điều hành tại ĐHCĐ năm 2018, chi tiết vui lòng xem file đính kèm. ...

Chi tiết

[30/03/2018] BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHCĐ NĂM 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHCĐ NĂM 2018, Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. ...

Chi tiết

[27/03/2018] THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 07/04/2018. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Trân trọng. ...

Chi tiết

[27/02/2018] THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018.

Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách tham dự họp Đại hội đồng cổ đông ...

Chi tiết

[01/03/2017] BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Chi tiết xin vào đường link dưới đây Trân trọng /docs/files/NQ_BB_DHDCD_THUONG_NIEN_NAM_2017.pdf

Chi tiết

[24/02/2017] TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT NGÀY 24/2/2017

Chi tiết gui lòng xem file đính kèm 1/http://www.tanphuplastic.com/docs/files//TAI_LIEU_DHDCD_2017-CAP_NHAT_24.02.17.pdf ...

Chi tiết

[18/02/2017] THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 28/02/2017. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Trân trọng ...

Chi tiết


1-12/27 items, total 3 page(s)

topprintemail

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ
314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM.
Điện thoại: (028) 38609003 - 38609340 - 38654133;    
Fax: (028) 38607622
Email: taplast@tanphuplastic.com.vn 
Website: www.tanphuplastic.com 
CHI NHÁNH CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ TẠI TP.HCM
Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM. 
Điện thoại: (028) 38 606 573
Fax: (028) 39 733 419
CHI NHÁNH CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ TẠI LONG AN
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ (Lô C16),
Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. 
Điện thoại: (0272) 381 7076 – 381 7077 – 381 7078    
Fax: (0272) 381 7079
 
CHI NHÁNH CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ TẠI BẮC NINH
Địa chỉ: Cụm CN Xuân Lâm, xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0222) 3791 689
Fax: (0222) 3791 600
 

Total

5860257

Today

949

Online

51

    © Copyright 2004-2018 by Tan Phu Plastic :.®. All rights reserved.

Web Design by thietkeviet.com