CÁC KHÁCH HÀNG CHIẾN LƯỢC CỦA NHỰA TÂN PHÚ


Hotline

 (Tổng đài)

(028) 38609003

(028) 38609340

 

(Phòng kinh doanh)

(028) 38609801

 

Chi Nhánh Bắc Ninh

(0222) 3791 699

Phòng Kinh Doanh

Mr Thủy: 0913 855 856Search


Chứng khoán TPP
Thị trường


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG


THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (14/06/2019)
Các Đại hội Cổ đông khác

[14/06/2019] THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú thông báo đên trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh ...

Chi tiết

[22/03/2019] DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 14/03/2019

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú xin công bố danh sách cổ đông nội bộ và những người có liên quan tính đến ngày 14/03/2019. ...

Chi tiết

[18/03/2019] NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 18/03/2019

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú xin gửi đến quý cổ đông Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2019 về việc: Thông qua triển khai và hồ sơ đăng ký ...

Chi tiết

[23/02/2019] CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ VÀ CỦA HĐQT

Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú xin công bố Biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Chi tiết vui lòng xem file ...

Chi tiết

[12/02/2019] BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Công ty Cổ Phần nhựa Tân Phú báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoàn thành ...

Chi tiết

[12/02/2019] QUY CHẾ NỘI BỘ QUẢN TRỊ SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2019

Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú xin thông báo Quy chế nội bộ quản trị sửa đổi bổ sung năm 2019 như sau: ...

Chi tiết

[12/02/2019] ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2019

Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú xin thông báo Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi bổ sung năm 2019 như sau: ...

Chi tiết

[12/02/2019] TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú xin gửi đến quý Cổ đông tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019và thông ...

Chi tiết

[12/02/2019] THƯ MỜI CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết ...

Chi tiết

[01/02/2019] DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú xin công bố danh sách Cổ đông Nhà Nước, Cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018, chi tiết vui lòng xem ...

Chi tiết

[11/01/2019] THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHCĐ NĂM 2019

Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú xin trân trọng thông báo tới quý Cổ Đông về việc chốt danh sách tham dự họp Đại hội đồng cổ đông ...

Chi tiết

[11/01/2019] NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

Công ty CP Nhựa Tân Phú xin thông báo Nghị quyết HĐQT vê việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết vui lòng xem ...

Chi tiết


1-12/40 items, total 4 page(s)

topprintemail

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ
314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM.
Điện thoại: (028) 38609003 - 38609340 - 38654133    
Fax: (028) 38607622
Email: taplast@tanphuplastic.com.vn 
Website: www.tanphuplastic.com 
CHI NHÁNH CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ TẠI TP.HCM
Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM. 
Điện thoại: (028) 38 606 573
Fax: (028) 39 733 419
CHI NHÁNH CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ TẠI LONG AN
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ (Lô C16),
Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. 
Điện thoại: (0272) 381 7076 – 381 7077 – 381 7078    
Fax: (0272) 381 7079
 
CHI NHÁNH CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ TẠI BẮC NINH
Địa chỉ: Cụm CN Xuân Lâm, xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0222) 3791 699 -  3791 525 -  3791 689
Fax: (0222) 3791 600 - Hotline: 0913 855 856

Total

6055507

Today

275

Online

28

    © Copyright 2004-2019 by Tan Phu Plastic :.®. All rights reserved.

Web Design by thietkeviet.com