CÁC KHÁCH HÀNG CHIẾN LƯỢC CỦA NHỰA TÂN PHÚ


Hotline

 (Tổng đài)

(028) 38609003

(028) 38609340

 

(Phòng kinh doanh)

(028) 38609801

 

Chi Nhánh Bắc Ninh

(0222) 3791 699

Phòng Kinh Doanh

Mr Thủy: 0913 855 856Search


Chứng khoán TPP
Thị trường


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG


QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU (16/08/2019)

      Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú thông báo quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của HNX, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

http://tanphuplastic.com/docs/files//QD-chap-thuan-niem-yet-bo-sung-5.762.111-CP-cua-HNX.PDF

 

Các Đại hội Cổ đông khác

[30/07/2019] BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT BÁN NIÊN NĂM 2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết bán niên năm 2019, chi tiết vui lòng xem file đính kèm: ...

Chi tiết

[30/07/2019] CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Chi tiết vui lòng xem file ...

Chi tiết

[30/07/2019] BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú báo cáo kết quả phát hành 5.762.111 cổ phiếu ra công chúng, chi tiết vui lòng xem file đính ...

Chi tiết

[29/07/2019] NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CỔ PHIẾU DƯ VÀ LẺ

Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú xin gửi đến quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án xử lý Cổ phiếu lẻ và Cổ phiếu ...

Chi tiết

[14/06/2019] THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng, chi tiết vui lòng xem file đính kèm: ...

Chi tiết

[14/06/2019] THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú thông báo đên trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh ...

Chi tiết

[22/03/2019] DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 14/03/2019

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú xin công bố danh sách cổ đông nội bộ và những người có liên quan tính đến ngày 14/03/2019. ...

Chi tiết

[18/03/2019] NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 18/03/2019

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú xin gửi đến quý cổ đông Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2019 về việc: Thông qua triển khai và hồ sơ đăng ký ...

Chi tiết

[23/02/2019] CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ VÀ CỦA HĐQT

Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú xin công bố Biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Chi tiết vui lòng xem file ...

Chi tiết

[12/02/2019] BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Công ty Cổ Phần nhựa Tân Phú báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoàn thành ...

Chi tiết

[12/02/2019] QUY CHẾ NỘI BỘ QUẢN TRỊ SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2019

Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú xin thông báo Quy chế nội bộ quản trị sửa đổi bổ sung năm 2019 như sau: ...

Chi tiết

[12/02/2019] ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2019

Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú xin thông báo Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi bổ sung năm 2019 như sau: ...

Chi tiết


1-12/45 items, total 4 page(s)

topprintemail

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ
314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM.
Điện thoại: (028) 38609003 - 38609340 - 38654133    
Fax: (028) 38607622
Email: taplast@tanphuplastic.com.vn 
Website: www.tanphuplastic.com 
CHI NHÁNH CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ TẠI TP.HCM
Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM. 
Điện thoại: (028) 38 606 573
Fax: (028) 39 733 419
CHI NHÁNH CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ TẠI LONG AN
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ (Lô C16),
Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. 
Điện thoại: (0272) 381 7076 – 381 7077 – 381 7078    
Fax: (0272) 381 7079
 
CHI NHÁNH CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ TẠI BẮC NINH
Địa chỉ: Cụm CN Xuân Lâm, xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0222) 3791 699 -  3791 525 -  3791 689
Fax: (0222) 3791 600 - Hotline: 0913 855 856

Total

6173128

Today

747

Online

127

    © Copyright 2004-2019 by Tan Phu Plastic :.®. All rights reserved.

Web Design by thietkeviet.com